Čistící svastie

 

INDIVIDUELNÍ

 

čistícími svastiemi pomáhám  všem, kteří toto chtějí...

Nejsem léčitel, jen čistá Dévi

Každého beru do své energie, nic víc .... tím se druhý čistí a uzdravuje

Můžu být každému nápomocna, ovšem za člověka samotného to neudělám...

Záleží jen na ochotě a píli každého změnit svůj dosavadní, zaběhnutý život.

 

  • čistící svastie je tu pro všechny bez rozdílu věku
  • pro těžce pracují fyzicky i psychicky
  • pro ty, kteří jsou stále ve spěchu, stresu, unavení, bez energie, často nemocní…
  • pomáhá k revitalizaci po operacích a úrazech...
  • pro ty, kteří hledají  své zdraví a spokojenost i jinou metodou, než klasickou medicínou, která je na spoustu nemocí krátká
  • pro ty, jež jsou nespokojeni se svým životem a hledají změnu, klid a harmonii

 

Při Déviné čistící svastii se leží a jde o:

  • čištění emocí a pocitů vůči sobě samému na psychické úrovni, která se odráží na fyzickém stavu těla...
  • čištění a uvolnění mysli zbavují bolestí, ne-mocí a strachů

 

 

Čištěním mysli, tedy druhého emocionálního těla, od kterého je vše odvislé,

lze odstranit spoustu potíží,včetně těch, které jsou považovány za těžko odstranitelné.

 

 

Hlavní účinek čistících terapií spočívá v dodání energie a tím dochází k harmonizaci energetických těl člověka. Tím pak dochází k uzdravení i na fyzické úrovni.

 

Vyléčit lze vše, záleží jen na ochotě a píli každého změnit svůj dosavadní, zaběhnutý život.

 

Čistící doba je cca 45 min…u každého je jiná, každý totiž potřebuje něco jiného a také se každý nacházíte v jiných frekvencích toku energie – vlivem vaši nemoci-potíží-psychiky

 

Nemoci jako takové nejsou. Jde jen o ne-mít moc nad svou myslí.

Je třeba se naučit mít svůj rozum za služebníka, ne mysl ,,svou" za svého pána.

Tohoto dosáhneme meditační praxí, vstupem do svého nitra, změnou sama sebe...

 

Všechny ne-moci se léčí znalostmi.

 

Během čištění dochází k obnově sil na všech úrovních:

tělesných, tvůrčích, pracovních ...

 

Doporučuji  všem oslabeným, vyčerpaným a často nemocným lidem. 

Dětem i dospělým.

Pomáhá k osobnímu rozvoji a růstu.

 

 

JSME ŘIDIČI  SAMI SOBĚ...

  

  • Cena svastie osobně cca 45min.......děti do 17let včetně 400 Kč.......dospělý 500 Kč
  • Cena svastie na dálku cca 1h...........děti 400Kč...dospělý 500 Kč...zvířata 400 Kč  ( po domluvě a připsání částky na účet)

Test

shdfbhtrsh