Dárkové certifikáty

ke stažení on-line

Potřebujete rychlý dárek? Stačí vytisknout a darovat...

 

Certifikát můžete darovat hned po vytištění, jeho platnost nabude po připsání částky na účet.

Bližší informace pro zaplacení naleznete  na zadní straně certifikátu.

 

JE TŘEBA VYTISKNOUT OBĚ STRANY CERTIFIKÁTU!!!

+ VYPSAT POTŘEBNÉ ÚDAJE, KTERÉ OBDAROVANÝ NAHLÁSÍ PŘI OBJEDNÁVÁNÍ SE

 

 

 

Stáhni zde:

Dárkový certifikat  5000

Dárkový certifikát  4000

Dárkový certifikát  3000

Dárkový certifikát  2000

Dárkový certifikát  1500

Dárkový certifikát  1000

Dárkový certifikát    500

 

 

Cerifikáty a poukazy se řídí Všeobecnými podmínky :

Platné od 1.10.2014:

1. Dárkové poukazy placené hotovostně

1.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné procedury z nabídky . U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah   dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách: www.energickecentrum.cz
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

1.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou.  Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

1.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti 4.měsíce. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

1.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je vždy uvedena na konkrétním poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

2. Dárkový certifikát ON-LINE hrazený na účet

2.1 Použití certifikátu
Certifikát lze použít na úhradu libovolné procedury z nabídky. Přesný druh a rozsah je třeba dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách: www.energickecentrum.cz
Platbu certifikátem je nutno nahlásit při objednávání masáže pro ověření platnosti.

2.2. Hodnota certifikátu
Certifikát má hodnotu odpovídající částce, která byla uhrazena bezhotovostní platbou na účet. Před masáží je třeba sdělit použitý variabilní symbol platby a číslo účtu, ze kterého byla úhrada nákupu dárkového certifikátu provedena. Bez těchto údajů je tento certifikát neplatný. Nevyčerpanou hodnotu certifikátu nelze směnit zpět za hotovost.

2.3. Platnost certifikátu
Certifikát je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

2.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového certifikátu je vždy vepsána na zadní straně certifikátu.Běží vždy od data připsání bezhotovostní platby
na účet. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

 Test

shdfbhtrsh