Podstata Havajské Lomi Lomi Masáže

LOMI LOMI („ milující ruce“) – HAVAJSKÁ MASÁŽ a její podstata

Ho´o omoe waI kahi kekao´o – „společně cestujeme tak, jak voda plyne jedním směrem“

Aloha - havajský pozdrav, volně přeloženo „V současnosti dechu života“

Hula – havajský posvátný tanec, původ Lomi Lomi je právě v Hule

Havajská masáž má pomoci nejen klientovi, ale i masérovi samotnému. Šetří jeho sílu a energii. Jsou maséři a terapeuti, kteří pouze masírují a jsou lidé, kteří masáž a terapii používají jako prostředek, aby pomohli zároveň i sobě.

Nejde jen o to, abychom odstranili symptomy nemoci, ale naopak abychom viděli člověka jako celek – fyzický, duševní, emocionální a spirituální.

Lomi Lomi pomáhá uvolnit energetické bloky stejně tak dobře, jako zatuhlé svaly. Nemoc a bolest je stav napětí, které vede ke špatnému toku energie.

Historie                                                                                                                                                               

Havajská masáž LOMI LOMI je terapie už odpradávna praktikována na Havajských ostrovech. Nejprve byla praktikována mezi Ali´i „vrchností“. Jedno sezení Lomi Lomi v tuto dobu trvalo čtyři dny i déle. Bylo velice důležité, kdo tuto terapii prováděl. Byla označována za svatý rituál.

Základy této terapie spočívají na použití speciálních havajských technik, které svou rytmikou a energickým potenciálem mají vysoký terapeutický  a relaxační účinek. Speciální exotická aromaterapie umocňuje pocit klidu a pohody..

Vychází z filosofie HUNA (Healing Using Natural Abilities)

HUNA  - „Léčení používáním přírodních schopností“

Na Hawaii se zabydlela filosofie Huna, což značí očím nepoznané, viditelné jen srdci. Tato filosofie obsahuje sedm principů Huna.

Svět je to, co si myslíme , že je. Fakta si můžeme vyfotografovat, nebo natočit. Všechno ostatní  je, už jen naše vlastní interpretace.

-Vše je relativní, pravda je relativní, subjektivní vnímání, pocity

- Každý jsme originál. Každý má svou vlastní cestu, není naprosto stejná masáž provedená od dvou různých lidí

- je to živá masáž, která se stále vyvíjí…

Není žádných omezení. Jen ta, která si vlastním myšlením vytvoříme.

Jen my se omezujeme…např. To fakt nezvládnu, brzy umřu, nemám a nebudu mít peníze, to se nikdy nenaučím…

Energie proudí tam, na co se soustřeďujeme. Jestliže se soustřeďujeme na pozitivní věci,  víc pozitivního vidíme a přitahujeme.

-          Nemyslet na nic jiného, než na to co dělám

-          Teď je okamžik moci. Minulost už byla, budoucnost teprve přijde, ale tenhle okamžik je jediný, se kterým můžeme něco udělat

-          Většina lidí myslí na budoucnost, nebo na minulost

-          Když jdu, jsem tou chůzí…když jím,jsem tou chutí…když sedím,jsem tím sedem, když jsem ze sluncem, jsem tím sluncem…Jsem jen tím co právě dělám...

Je potřeba žít právě v tomto okamžiku. Co se stalo už není, co přijde, ještě nenastalo.

 

Milovat znamená být šťastný…netrápit se otázkami: Miluji ho? Miluje mě?

Pocit štěstí je v pravou chvíli tou nejlepší nápovědou.

Jak můžu pomáhat druhým, když neumím pomoci sám sobě?

 

Všechna síla pochází zevnitř. Uvnitř sebe máme všechno, co potřebujeme. Nenecháváme se zablokovat výchovou, okolnostmi ani prostředím…

Konejme podle toho, co nám říká srdíčko.

 

Účinnost je mírou pravdy. Jestliže od života nedostáváme, co bychom si přáli, změňme své myšlení.

Zvýšení užití jakéhokoliv ze 7 principů se může podstatně projevit na vztahu k blízkým osobám, místům a věcem. Energie mysli je to nejsilnější, co má vliv na průběh událostí a zdraví. Není dobrý a špatný masér, člověk. Je pouze ten, kdo je na určité úrovni.

Smysl celé filozofie spočívá v tom, že se vše snaží vrátit do harmonie a lásky. Nestačí jen „milující ruce“ je potřeba i „Milující srdce“. Každý pohyb, každý dotyk, každá myšlenka jsou naplněny láskou…

Jak milovat

Je jednoduché říci „milovat“. Mnohem složitější je tento cit projevit. A to nejen člověka, kterého máme rádi, který nám něco dává, ale i toho, který nedělá všechno přesně tak, jak bychom si představovali. Je jednoduché milovat smějící se dítě, lidi kteří  jsou vstřícní a srdeční. Je ovšem velice obtížné milovat řvoucí dítě, nebo arogantního člověka. Milovat lze aktivně a pasivně – lásku dávat x lásku přijímat. Oboje je potřeba. Jaké by to bylo, kdybychom z lásky dělali vše pro druhé a přitom by nikdo neprojevil lásku k nám? Každý potřebuje milovat a být milován. Pasivní milování začíná s tolerancí. Ta je v dnešním světě nenávisti, strachu a stresu velice důležitá. Každý máme svá pravidla a své pravdy. Není jedna pravda. Vždy jde o úhel pohledu. Je potřeba se naučit tolerovat i opačné názory.

Přemýšlet o nich a hledat možný kompromis. Začněme u sebe. Naučíme se naslouchat vlastnímu tělu. Naučíme se milovat sami sebe, abychom lásku mohli přijímat i rozdávat.

7 PRINCIPŮ UČENÍ HUNA

v tomto síla HAVAJSKÉ MASÁŽE a pomoc nejen masérovi jako člověku, ale i klientovi jako masírovanému...masér především předává své vlastní energie, kterými disponuje...

1. Svět je to, co si myslíme, že je.  Fakt je něco, co si můžeme vyfotografovat nebo nahrát na video. Všechno ostatní je interpretací těchto faktů; jsou to naše city a myšlenky. Vědomí  toho, že myšlenky vytvářejí realitu a že si myšlenky můžeme vybrat, nás může vést k dalšímu počínání.  

2. Není žádných omezení. Žádných limitů kromě těch, které si sami vlastním myšlením vytvoříme. Omezení a limity, ať užitečné, nebo ne, jsou našimi vlastními výmysly. Můžeme být svobodní, změnit své názory na omezení, zdraví, štěstí, úspěch, minulost, přítomnost i budoucnost.

3. Energie proudí tam, na co se  soustřeďujeme. Jestliže se zaměřujeme na věci pozitivní, více pozitivního vidíme a přitahujeme. Například: Když se setkáme se zlobou a zaměříme se na ni, zvíříme tím energii zloby a o to víc ji okamžitě pocítíme. Na druhou stranu, když si v tom okamžiku všimneme něčeho krásného, třeba stromu, modré oblohy a soustředíme se na to, pozitivní energie překryje zlobu a změní tím naši skutečnost. Proto zůstaňme zaostření na to, co chceme, a ne na to, co nechceme.

4. Teď je okamžik moci. Minulost již byla, budoucnost teprve přijde, ale tento okamžik je jediný, se kterým můžeme něco udělat, včetně změn pro budoucnost. Když chceme udělat změnu, buďme vyvážení v přítomnosti a vytrvejme.

 5. Milovat znamená být šťastný. Starodávní Havajané se nezabývali tím, „miluje mě?“, nebo „miluji ho?“. Když je ve vztahu, počínání, práci a nápadech přítomný pocit štěstí, je tam i láska. Proto buďme šťastni se vším, co je dobré, a žehnejme tomu. Láska roste spolu s oceněním a vděčností.

 6. Všechna síla pochází zevnitř nás. Už máme, co potřebujeme, jen jsme někdy zablokováni výchovou, okolnostmi nebo prostředím. Mějme tedy sebedůvěru, že naše spojení se zdrojem v nás samých je naprosto bezpečné.

7. Účinnost je mírou pravdy. Jestliže od života nedostáváme, co bychom si přáli, změňme své myšlení. Míra našeho úspěchu je vlastní pravdou. Žádná „protože“ nebo „ale když“, nejsou podstatná. Buďme dobří v tom, co děláme, a dělejme to nejlepší, co umíme. Zůstaňme pružní v tom, jakým způsobem se splní naše přání, protože stejně jako se stéká mnoho řek do jednoho moře, tak vede i mnoho cest ke stejnému cíli.  

Základní princip staré havajské filozofie Huna je žehnat, čili přát od srdce všem a všemu kolem sebe. Hlubší význam havajského slova aloha  je radostné (oha), rozdělení se (alo) o životní energii (ha), v tomto okamžiku (alo). Lidé, kteří se dělí o tuto energii, se naladí na vyšší sílu, kterou Havajané nazývají mana.

Láskyplné používání této síly je tajemstvím k získání skutečného zdraví, radosti, blahobytu a úspěchu. Způsob, jak se napojit na tuto sílu a její vliv, je tak jednoduchý, že ho můžeme přehlédnout, protože se nám může zdát až příliš jednoduchý na to, aby byl pravdivý. Je to nejsilnější technika na světě, a i když je neobyčejně jednoduchá, nemusí být lehká, proto ji musíme hodně praktikovat a cvičit. Je to tajemství, které již bylo v mnoha formách sděleno lidstvu.

Toto tajemství zní: “Žehnejte všem a všemu, co si sami přejete.“

 Žehnat něčemu znamená rozpoznat nebo zdůraznit kladnou kvalitu, charakter nebo kondici s vědomím, že to, co je zdůrazněno vzroste, vydrží nebo nastane.

 Žehnání je účinné ve změně našeho života anebo k tomu, abychom získali to, co si přejeme, ze tří důvodů:

1. Kladné zaostření naší mysli rozvíří kladnou a tvořivou sílu.

2. Uvolní naši vlastní energii a tak dovolí, aby skrze nás víc této síly proudilo.

3. Když žehnáme ve prospěch druhých namísto sobě samým, vynecháme jakýkoli podvědomý strach z toho, co chceme pro sebe, a samotné soustředění na žehnání zvyšuje to samé dobro v našem životě.

To je právě to krásné.Toto žehnání druhým pomůže stejně jim jako nám! Žehnat můžeme v představách nebo dotykem, ale nejběžnější a nejjednodušší způsob je slovy.

Druhy slovního žehnání jsou:

1. Obdiv. Chválíme nebo projevujeme uznání něčemu, čeho si všímáme. To je krásné...

2. Potvrzení. Je to žehnání pro růst nebo vytrvání. Například: Žehnám kráse tohoto stromu. Ať je požehnáno tvé zdraví!

3. Ocenění. Je výrazem vděku za to, že něco dobrého existuje, nebo se stalo. Například: Děkuji za déšť, který vyživuje půdu.

  4. Očekávání. Je to žehnání budoucnosti. Například: Přeji ti příjemnou cestu. Ať máš vítr v zádech.  

Abychom měli ze žehnání co největší prospěch, musíme vypustit nebo výrazně omezit, co je ruší: proklínání. To neznamená nadávání, ale protiklad žehnání: kritizování namísto obdivu, pochybnosti namísto kladného potvrzení, obviňování místo ocenění; strachování se, místo abychom s důvěrou očekávali kladné výsledky. Kdykoli něco z toho děláme, rušíme výsledky žehnání.

Třeba čím více nadáváme, tím déle bude trvat,  než budeme mít ze žehnání dobré výsledky. Na druhé straně – čím více budeme žehnat, tím méně nám může nadávání ublížit.  

 Žehnání pro různé potřeby a přání:

Zdraví: Žehnejme zdravým lidem, zvířatům a rostlinám. Všemu, co je dobře uděláno či vytvořeno, co vyjadřuje bohatou energii.

Štěstí: Žehnejme všemu, co je dobré v lidech a věcech, všem známkám štěstí, které vidíme, slyšíme nebo cítíme v lidech nebo zvířatech, všem možnostem štěstí, kterých si všímáme kolem sebe.

Blahobyt: Žehnejme všem známkám rozkvětu v našem prostředí, včetně toho, co peníze pomohly vytvořit nebo udělat. Svým penězům i penězům, které pomáhají ostatním ve světě.

Úspěch: Žehnejme všem známkám dobrých výsledků, všem známkám pohybu dopředu a vytrvalosti, všem známkám radosti a zábavy.

 Sebedůvěra: Žehnejme všem známkám sebedůvěry v lidech a věcech.

Láska a přátelství: Žehnejme všem, kteří pečují a ošetřují, soucitu a opoře, všem ladícím vztahům v přírodě a architektuře. Všemu, co je propojené nebo se něčeho jemně dotýká. Všem známkám spolupráce, ať už je to ve hrách, nebo v práci. Všem známkám smíchu nebo legrace.

Vnitřní mír: Žehnejme všem známkám ticha, klidu, míru a vyrovnanosti (jako klidné vodě nebo vzduchu), všem vzdáleným rozhledům (horizontům, hvězdám a měsíci), všem známkám krásy na pohled, zvuku nebo doteku.

 Duševní růst: Žehnejme všem známkám růstu, vývoje a změn v přírodě, proměnám svítání a soumraku, pohybu slunce, měsíce, planet a hvězd, letu ptáků na obloze, pohybu větru i moře.

Žehnání lze využít k uzdravení vlastního těla, ke zvýšení příjmů, k rozvinutí mnoha dovedností, k vytvoření hluboce milujících vztahů s partnery, dětmi a k vybudování celosvětové sítě mírumilovných lidí, kteří pracují v duchu aloha.  

 Technika praktikovaná havajskými šamany, která Ti pomůže zvýšit osobní energii:

Je to jednoduchý způsob dýchání. Nevyžaduje žádné speciální místo nebo pozici těla. Můžeš tak dýchat v pohybu nebo v klidu, při práci nebo odpočinku, s očima zavřenýma nebo otevřenýma. V havajském jazyce se tato technika jmenuje pikopiko – piko znamená temeno i pupek.

  Jak na to?

 1. Uvědom si přirozené dýchání. To se může změnit samo o sobě jen proto, že se na něj soustředíš a to je v pořádku.

2. Uvědom si temeno hlavy a pupek, mentálně nebo dotekem.

3. Při vdechu soustřeď pozornost na temeno hlavy, při výdechu na pupek. Dýchej takto dlouho, jak se ti líbí.

4. Když se cítíš uvolněný, vyvážený a plný energie, začni si představovat, že jsi obklopen oblakem zářícího světla a tvoje dýchání zvyšuje jeho energii.

5. Zatímco žehnáš, představuj si, že to, čemu žehnáš, je obklopeno stejnou energií, která obklopuje i tebe.  

Test

shdfbhtrsh