Věnuji se:

čistícím svastiím osob i zvířat

 čištění prostor od energických stop

kresbě a malbě harmonizačních obrazů

ozdravné procedurové swastii

 

Zabývám se především Havajskými masážemi, neboť tyto se věnují bytosti jako celku

 

Na úvod bych ráda řekla, že se nezabývám ,,duchovnem" ani ezoterikou..., jen skutečně Žiju Duchovní Princip...

 

Jsem jen člověk, který se přestal vymlouvat na druhé a osud, který jde svou vlastní cestou

        Nic víc a nic míň...

         Cesta vlastní čistoty s otevřeným srdcem

 

 

Do svých 33 let jsem vedla život, jako každý jiný. Ovšem uvnitř mne zela stále prázdnota, nespokojenost a toužila jsem po změně. Po prožitku „malé smrti“ v těchto letech  mi bylo navráceno...od té doby jsem zůstala na sebe napojena.

 

  •   Po tomto prožitku jsem začala intenzivně hledat cestu domů
  •   Po tomto prožitku „malé smrti“  mi bylo umožněno léčit a uzdravovat
  •   Po tomto prožitku se mi začali otevírat oči
  •   Po té jsem si začala uvědomovat sama sebe a hra byla rozehrána

 

Můj život se zcela změnil. Přišla doba probouzení ze snu, který jsem doposud žila.

Nastoupila vědomá cesta mého žití. 

Od té doby naslouchám svému nitru a nechávám se ním vést.

 Svetlo-a-laska-ii-51

Má čistící terapie

je čistící terapií,která zbavuje ne-mocí, bolestí a strachů. Při této čistící meditaci jde o čištění mysli a tím i fyzična....čištění emocí, pocitů vůči sobě samému na úrovni psychické, která se odráží na fyzickém stavu těla. Pomáhá k rozvoji jedince na všech úrovních, k nalezení vlastní moudrosti.

 

 

Myšlenky jsou naprosto rozhodující formou vyjádření energie.

Naše myšlenky  utváří naše slova, naše slova utváří naše činy  a naše činy utváří náš život.

Vše s čím přicházíme do styku není nic jiného než uskutečněná forma energie.

Od pozitivního myšlení k pozitivnímu životu.Je jen třeba zapojit ,,zástrčku" do bílé zdířky a přeprogramovat sám sebe, ovládnout svou mysl. Je to tak jednoduché, jen si to dovolit a vystoupit z davu... Otevřít oči a uvidět skutečnost takovou jaká je...A stále hlídat sám sebe,ať zůstanu napojen na světlý kabel.

Pozitivní myšlení nestačí jen předstírat, musí jít o ryzost srdce.

Naše myšlenky jsou náš osud.

Proto je ,,myšlenková hygiena" jedním z rozhodujících klíčů k úspěšnému životu.

 

Výsledek závisí na hloubce Vašeho odhodlání něco na sobě změnit a vůli dosáhnout vlastního cíle.

Kdo není ochoten změnit svůj život, není mu pomoci.

Odměna za Vaši píli, která  Vás čeká je nádherný harmonický život v lásce, kráse a štěstí, který jste si dříve nedovedli ani představit.

V dnešní době silné transformace je třeba dávat si stále pozor na své myšlenky. Stálá sebekontrola svých myšlenek.

Sledovat, kterým směrem jsou napojeny. Zda na kolektivní nevědomí, které v člověku udržuje strachy,zlobu, falešné obrazy a zprávy tedy negace…

Nebo  na vědomou cestu svého žití, na světlo, čistotu, klid a harmonii.

Být zcela úpřímný k sám sobě, před sám sebou, za sám sebe, pro sám sebe, neb sám před sebou nikdo neuteče, není jak, není kam...

Je na každém z nás, do kterých dveří chceme vstoupit, zda-li  do bílých či zůstat v těch černých…

Svou podstatou jsme láskou a čistotou, jen si dovolit toto všechno  v sobě samotném opět najít a to staré ze sebe vy-pustit…vymazat.

Já osobně chci žít a ne jen přežívat .Proto jsem si před lety vybrala dveře bílé a vstoupila…

Jedině skutečnou niterní změnou sama sebe,

být  zcela čistý před sám sebou, pro sám sebe, za sám sebe

a ne jen mluvením o dobru a povrchním úsměvěm… se nám v našem životě vše změní

a tím je pomoženo i změně kolektivního vědomí.Všechny myšlenky jsou v propojení, jsme jednota.

Važme si jeden druhého a přijímejme se takový, jací jsme.

Nechtějme měnit druhé, to nám nepřísluší.

Změňme sami sebe, každý jednotlivě. 

 

  Nechávám se vést svým srdcem.

 

 

Děkuji všem, kteří se mnou jdou mým životem.

 

Přeji všem láskyplný Život v Bezpodmínečné lásce

 

            

Test

shdfbhtrsh