,,ŠAMBALA" - Energie Bezpodmínečné Lásky

 

 KŘŤÁLOVĚ ČISTÁ STUDNICE ZNALOSTÍ

Šambala přináší lidem v potřebný čas opravdové duchovní poznatky v čisté podobě, ať jsou jakkoli překrucovány, jakkoli ukrývány či jakkoli popírány, neboť ona je jediný dokonalý zdroj duchovních poznatků na Zemi, z kterého čerpají všechna Učení na světě. Ona skrývá veškeré poznatky o Vesmíru a kulturní bohatství zaniklých civilizací. 

Přístup do Šambaly má skrze vstupní Bránu pouze člověk s čistým srdcem. Pro člověka, u nějž zatím převládají především materiální touhy a materiální smýšlení, je Šambala nedostupná. Šambala je ve vztahu k lidem pouze zdroj znalostí. Řečeno současným jazykem, Šambala je «banka» informací, do které existuje vchod v hluboké pokoře, je čistou láskou,vědomím. Do Šambaly se člověk může dostat, aniž by vyšel z pokoje. Ale nezbytnou podmínkou pro kontakt s ní je,  vysoká mravnost a čistota myšlenek. Pouze v případě, že člověk má především tyto vlastnosti, může nabýt vědomosti, které potřebuje…

  

  MÉ PROVÁZENÍ  ZASVĚCENÍM DO ŠAMBALY 

 

základní Šambala má čtyři stupně zasvěcení.

 

Pomáhá jedinci k nalézání sama sebe v jeho pravé skutečnosti. Navrací nás k naší prapodstatě. Jde o to nechtít měnit druhé,ale uzdravit sám sebe...Sám před sebou člověk neuteče, není kam...Zákon rezonance nelze obejit, není jak...

  • V prvním stupni získává jedinec telepaticky do své aury  256 léčivých znaků pro léčbu sama sebe.

Dle své vlastní píle, jak intenzivně na sobě samém skutečně pracuje a zvládá životní zkoušky, odpouští a o-pouští své vlastní tmavé mraky jsou možná zasvěcení do dalších stupňů.

  • V druhém stupni získá cca dalších 256 znaků
  • Zasvěcením do třetího stupně dostává cca  dalších 256 znaků
  • Čtvrtý stupeň je mistrovský,tedy kolem 1024 světelných znaků v auře jedince, tehdy se stává mistrem sám sobě a umí vědomě, samostatně pracovat se svou vlastní energií...nastoupil cestu Skutečné Lásky...a dostal se na pouhý začátek všeho...

 

ZASVĚCENÍ SI LZE DOMLUVIT  INDIVIDUELNĚ  na tel. 73 281 74 83

 

Žít v harmonii s vesmírem znamená, využívat veškeré naše energie ve shodě s pravdou a láskou k sobě i ke všemu ostatnímu. 

Podstatou naší duchovní bytosti je Láska. Je nekonečná, Věčná. 

Srdce je centrem lásky, protože právě zde v nás sídlí božské světlo. 

 Když se naše srdeční centrum otevře, otevíráme se svému Vyššímu Já

 

Cena zasvěcení do každého jednotlivého stupně 1400 Kč.

 

Zasvěcením do Kristovi a Rigdenovi energie provázím jen vyjímečně...

Velmi důležité je, aby člověk, který jde duchovní cestou, dokázal nově nabyté poznání REÁLNĚ ŽÍT. 

Tehdy je připraven a toto je jediná skutečná cesta k těmto zasvěcením...

 

 

  

Všechny velké  věci  jsou  velmi jednoduché, ale vyžadují velké úsilí.

  

Přeji všem lásku a porozumě

Dagmar Dévi 

 

 

 

schambala.cz- kniha prapůvodních znalostí AllatRa  

Kniha "AllatRa" odhaluje exkluzivní informace: o Osobnosti člověka a jeho Duši; o sub-osobnostech a s nimi souvisejících jevech; dvojité podstatě člověka: o procesech jeho Duchovní a Materiální podstaty; o významu dominujícího světonázoru a jeho dopad na volbu Osobnosti a její posmrtný osud. Kniha "AllatRa" představuje unikátní fotografie lidské Duše ve stavu přechodu po smrti fyzického těla; obsahuje jedinečné prvotní znalosti o vícerozměrné konstrukci člověka v neviditelném světě, o spojení člověka s jinými dimenzemi, a o výjimečných schopnostech mimo třetí dimenzi. Odpovídá na otázky, k čemu člověk potřebuje výkonný mozek a víceúrovňové vědomí; co je to změněný stav vědomí a jak probíhá postupné ponoření se do něj. Kniha poskytuje starobylé duchovní praktiky pro duchovní sebezdokonalování a spojení se svojí Duší; radí, jak rozvinout šestý smysl a kontakt s duchovním světem. Popisuje povahu nadpřirozených schopností (jasnozřivost, jasnoslyšení, čtení myšlenek, předvídavost) a dvojakost jejich projevů; proč je tak důležitá práce na sobě a pochopení procesů neviditelného světa; dvojí povaha a vliv na svět Osobnosti v roli Pozorovatele.

 

 

Test

shdfbhtrsh