Svastie

provázím čistícími svastiemi...

 

 

Jak často trávíte čas pouze sami se sebou a svými vnitřními pocity?

Ne moc často? Swasthya vám pomůže  to změnit. 

Poznejte vlastní nitro opravdu do hloubky.  

Nezáleží na tom Kdo jste...Znáte Čím jste?

 

Svastie znamená studium sebe sama

Spočívá ve stále hlubším pronikání dovnitř, v transformaci.

  Střetnutí se sebou samým TADY A TEĎ

,,MŮJ ČAS SE MNOU"

 

 V čem spočívá má Swastie

Svastie znamená studium sebe sama.

Spočívá ve stále hlubším pronikání dovnitř, v transformaci.

Nespočívá v získávání dalších a dalších informací.

 

Pouhé bytí, pouhá přítomnost,

Jen tiše a klidně být...

 

 

Test

shdfbhtrsh