SOUKROMÉ REZERVACE V EC

 

Nabízím klientům možnost soukromé rezervace celého Energického centra

 

  • při minimální  celkové objednávce 3 000 Kč za všechny  procedury                                                                                                                            (masáže, fytosauny, regenerační kůry, zábaly,lymfodrenáž, léčebné meditační terapie, zasvěcení do šambaly... všech nabídek služeb      EC) - léčebné terapie a zasvěcení proběhnou vždy nakonci hromadně pro všechny zájemce

  • po dobu nezbytně nutnou pro vykonání všech procedur z objednávky

  • pití zajištěno Dévinými Ozdravnými Drinky pro regeneraci buněk v miničajovně relaxačního prostoru...za dobrovolný příspěvek (pokud budete chtít drink i domů je vždy v EC nachystaný, jen prosím doneste i prázdné PET lahve )

  • rezervace je platná po složení NEVRATNÉ zálohy 50%celkového objemu  objednávky

  • uhradit zálohu na účet EC, nebo osobně nejpozději do 4 dnů od objednání rezervace

  • pokud nedojde ke složení zálohy do 4tého dne, objednávka je bezpředmětná a místo rezervace může obsadit jiný zájemce

  • po dobu všech procedur je třeba zachovat tichost centra...jde o Swasthyové procedury, pro uvolnění těla, mysli i duše, při kterých se nemluví, ale odpočívá na lenoškách, uvolňuje, regeneruje...popíjí čaj...

          blíže ke Swasthyi ZDE

  • rezervujte s dostatečným předstihem

Test

shdfbhtrsh